Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja web – stranice

 

Hvala što ste posetili našu web – stranicu https://control-sound.com/ Vaš pristup, kao i korišćenje web stranice podleže Uslovima korišćenja, kao i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem web – stranice, prihvatate bez ograničenja, ove Uslove korišćenja, odnosno upotrebom ove web – stranice potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove Uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, ljubazno Vas molimo da napustite web – stranicu.

 

 1. Vlasništvo sadržaja

 

Celokupna web – stranica i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko delo, odnosno vlasništvo firme Music Trade doo, ili su na web – stranicu postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog imaoca prava.

 

Prava intelektualne svojine i ostala prava na bilo koji Sadržaj koji je dostupan za preuzimanje na web – stranici pripadaju firmi Music Trade, osim ako drugačije nije izričito određeno. Vaša upotreba Sadržaja podleže odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima, Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna i drugoj pozitivnopravnoj regulativi kojom se štite intelektualne tvorevine. Ljubazno Vas molimo da ne preuzimate, odnosno ne koristite web – stranicu, odnosno njen Sadržaj ako se ne slažete sa ovim odredbama.

 

Kada preuzimate ili koristite Sadržaj sa internet sajta, to činite na sopstveni rizik. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim Uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Music Trade će zaštititi svoje autorsko pravo, svoja prava intelektualne svojine i srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i vođenje krivičnih i parničnih postupaka pred nadležnim sudovima, u Republici Srbiji ili inostranstvu.

 

Sadržaj web – stranice može, u izuzetnim slučajevima, sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Takođe, ne možemo sa sigurnošću garantovati da će web – stranica funkcionisati bez prekida ili grešaka ili da je web stranica kompatibilna sa vašim hardverom ili softverom. Promene na web – stranici se, pretežno iz navedenih razloga, ali i drugih razloga, mogu napraviti periodično, u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Međutim, Music Trade se time ne obavezuje da ažurira informacije sadržane na ovoj web – stranici van internih procedura i načela kojima se vodi u poslovanju.

 

 1. Ograničenje odgovornosti

 

Imajte u vidu da web – stranicu koristite na sopstveni rizik. Music Trade nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu, koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem web – stranice ili njegovog Sadržaja.

 

Zabranjeno je ovu web – stranicu koristiti na neprikladan način namernim unošenjem virusa ili bilo kog drugog softvera ili tehnološki štetnog materijala. Zabranjeno je pokušavati da neovlašćeno pristupate web – stranici, serveru na kom se stranica nalazi ili bilo kom serveru, računaru ili bazi podataka koji su povezani sa našom web – stranicom. Obavezujete se da nećete napadati ovu web – stranicu putem bilo koje vrste napada koji za cilj ima onemogućavanje pružanja usluga. Nepoštovanje ovih odredaba se smatra krivičnim delom kako je definisano važećim pozitivnopravnim propisima. U slučaju neprikladnog korišćenja web – stranice isto ćemo biti dužni da prijavimo nadležnim organima, kao i da radimo na tome da se identitet napadača blagovremeno otkrije. Takođe, odmah po uočavanju neprikladnog korišćenja, ukinućemo odobrenje za korišćenje web – stranice. Music Trade nije odgovoran za štetu, materijalnu ili nematerijalnu, koja proizlazi iz napada virusa, drugog softvera ili tehnološki štetnog materijala koji može uticati na Vaš računar, IT opremu, podatke ili materijale.

 

 1. Link-ovi ka web – stanicama trećih lica

Naša web – stranica može sadržati linkove ka, i od sajtova trećih lica. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija i poboljšali korisničko iskustvo. Imajte u vidu da Music Trade ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Music Trade ne kontroliše sadržaj, proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik te je potrebno da se upoznate sa politikama privatnosti i/ili uslovima korišćenja tih internet sajtova.

 1. Vaše korišćenje web – stranice

Kada koristite ovu web – stranicu i naručujete proizvode putem iste, slažete se sa sledećim:

 • Koristićete web – stranicu samo za upite i pravno valjane porudžbine.
 • Nećete kreirati lažne ili obmanjujuće porudžbine. Ako se može razumno proceniti da je izvršena porudžbina ove vrste, bićemo ovlašćeni da je otkažemo i obavestimo nadležne organe o neprikladnom ponašanju.
 • Prilikom popunjavanja forme neophodne za realizaciju porudžbine navešćete istinite i tačne podatke. Takođe, unošenjem podataka dajete saglasnost da koristimo te podatke da sa Vama stupimo u kontakt po pitanju Vaše porudžbine, ako je to potrebno.
 • Prilikom popunjavanja forme neophodne za realizaciju porudžbine unećete sve neophodne podatke, a u suprotnom, nećete biti u mogućnosti da izvršite porudžbinu.
 • Prilikom potvrđivanja porudžbine potvrđujete da imate više od 18 godina starosti i da ste poslovno sposobni za sklapanje obavezujućih ugovora.
 1. Zaključenje ugovora

Informacije koje su navedene u Uslovima korišćenja, odnosno informacije koje se nalaze na ovoj web – stranici ne predstavljaju ponudu već vid komercijalne komunikacije, koje mogu prethoditi zaključenju ugovora u elektronskom obliku.

Sve porudžbine proizvoda su podložne dostupnosti. U tom smislu, ako postoje poteškoće u vezi sa nabavkom proizvoda ili ako na zalihama nema više artikala, zadržavamo pravo da Vam pružimo informacije o zamenskim proizvodima jednakog ili boljeg kvaliteta i vrednosti proizvoda koje naručujete. Ako ne želite da naručite zamenske proizvode, niste u obavezi da ih prihvatite.

Takođe, slike (fotografije) proizvoda, objavljene na web – stranici su simbolične. Moguće razlike između slike i stvarnog proizvoda (odstupanje u boji, položaja imena i sl.) neće uticati na specifikaciju samog proizvoda, ili njihovu cenu. Navedeno važi i kod gotovih i kod proizvoda koji su podložni personalizaciji, na zahtev potrošača, poručioca proizvoda.

Pojedini proizvodi prikazani na web – stranici mogu se na zahtev potrošača peronalizovati i to u skladu sa napomenom navedenom u formi za kreiranje porudžbine. Prikaz slova može biti sačinjen kako na latiničnom, tako in a čiriličnom pismu, na srpskom i na stranim jezicima, isključivo na način na koji potrošač to zahteva u napomeni i u skladu sa uputstvom firme iskazanom na web – stranici. Ukoliko nakon završetka porudžbine uočite grešku u napomeni za personalizaciju, trebalo bi da nas obavestite u najkraćem roku o tome, a najduže do 24h od kreiranja porudžbine. Upravo zbog toga što se personalizaciji robe mora pristupiti odgovorno, takvu porudžbinu nije moguće elektronski platiti pre naše potvrde porudžbine.

Pojedini proizvodi će periodično na web – stranici biti označeni kao dostupni, sa naznakom „24 RUSH”. Označeni artikli dostupni su za poručivanje, i takva roba bila bi poslata kupcu na željenu adresu u roku od 24h od momenta potvrde porudžbine od strane prodavca. Porudžbina označenih artikala sa naznakom „24 RUSH” će biti moguća od nedelje do četvrtka, a krajnji rok pristizanja pošiljke kupcu će zavisiti od rada kurirske službe Post express, kurirskog servisa JP PTT Pošte Srbije. Cenu artikala sa prethodno pomenutom naznakom kupac je dužan platiti elektonski, koristeći opciju plaćanja platnim karticama. Takođe, u pogledu označenih artikala neće postojati mogućnost personalizacije, već se proizvodi poručuju u stanju u kome su isti prezentovani na web – stranici, sa izuzetkom promene naznačenog imena.

Da biste izvršili porudžbinu, potrebno je da sledite postupak on-line kupovine. Kada odaberete sve artikle koje želite da kupite, oni će se dodati u Vašu korpu. Kada smatrate da je porudžbina celovita, potrebno je da u predviđenoj formi za kreiranje narudžbine kliknete na opciju „Završi porudžbinu”. Nakon toga ćete od nas primiti e-mail poruku putem koje potvrđujemo da smo primili Vašu porudžbinu („Potvrda porudžbine”). Neophodno je da znate da je potrebno da prihvatimo sve porudžbine, a posebno porudžbine koje se odnose na personalizovane proizvode. Kod personalizovanih proizvoda, odnosno onih proizvoda kod kojih je poručilac zatražio personalizaciju (isključivo proizvoda kod kojih postoji naznaka da je personalizacija moguća), nije moguće izvršiti elektronsko plaćanje pre potvrde porudžine. Kao i u slučaju prihvatanja porudžbine, bićete putem e-maila obavešteni da je porudžbina poslata („Potvrda slanja”). Ovi Uslovi predstavljaju naš međusobni sporazum u pisanom obliku. Uz Potvrdu slanja ćemo priložiti i elektronsku potvrdu sa informacijama o Vašoj porudžbini („Elektronska potvrda“).

 1. Isporuka

Usluga isporuke proizvoda koji se nude na ovoj web – stranici dostupna je samo u Republici Srbiji i dostava porudžbine sprovodi se putem kurirske službe Post express, kao kurirskog servisa JP PTT Pošte Srbije, dok troškove isporuke snosi kupac, po važećem cenovniku kurirskog servisa.

Rok izrade i slanja proizvoda je do 7 (sedam) radnih dana – dani vikenda i državnih praznika nisu uračunati. Međutim, može doći do kašnjenja iz razloga kao što su nepredviđene okolnosti ili područje isporuke.

Za potrebe ovih Uslova, „isporuka” se smatra obavljenom, a porudžbina „isporučenom” čim Vi ili treća strana koju ste naveli kao primaoca fizički preuzme robu, što će biti potvrđeno potpisivanjem prijema porudžbine na adresi za isporuku koju ste naveli. Kao kupac, u obavezi ste da preuzmete pošiljku sa naručenom robom koja je neoštećena i da potpišete dokaz o prijemu pošiljke – adresnicu kurirske službe. Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da vizuelno pregledate pošiljku da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko primetite da je transportna ambalaža oštećenja i posumnjate da je i roba možda oštećena, ovlašćeni ste da odbijete prijem pošiljke i sačinite zapisnik prema pravilima kurirske službe.

Kao kupac, u obavezi ste da preuzmete pošiljku sa naručenom robom, a posebno ukoliko se radi o personalizovanoj robi, dužni ste pošiljaocu nadoknaditi troškove izrade i transporta robe – troškove ukupne poštarine koja se odmerava usled nepreuzimanja paketa od strane kupca.

 1. Plaćanje i cena

Važeća cena proizvoda će u svakom trenutku biti navedena na web – stranici, osim u slučaju očigledne greške. Iako nastojimo da navedemo tačne cene na web – stranici, greške su moguće. Ako primetimo grešku u ceni bilo kog proizvoda koji ste naručili, o tome ćemo Vas obavestiti što je moguće ranije, objasnićemo Vam grešku, navešćemo Vam pravu cenu i pružićemo Vam opciju da potvrdite ili otkažete porudžbinu.

Treba da nas obavestite ako primetite pogrešne niže cene (čak i nakon što Vam pošaljemo Potvrdu slanja) ako je greška u ceni očigledna i nesumnjiva i ako se razumno može prepoznati kao pogrešna cena.

Cene su podložne izmenama u svakom trenutku. Međutim, osim u prethodno pomenutim slučajevima, promene neće uticati na porudžbine za koje smo poslali Potvrdu porudžbine.

 

Plaćanje se može izvršiti elektronski, putem platne kartice, korišćenjem servisa Raiffeisen bank ad Beograd, ili pouzećem.

 

Sigurnost podataka prilikom elektronskog plaćanja, garantuje procesor platnih kartica, Raiffeisen bank ad Beograd pa se tako proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 

 1. Prenos rizika

Odgovorni ste za proizvode od trenutka isporuke. Preuzimate vlasništvo nad proizvodima kada primimo kompletan iznos uplate, uključujući troškove isporuke.

 1. Pravila zamene, odnosno povraćaja robe

Potrošač, odnosno kupac, ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija prodavca, u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i bez dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 33. i 34. Zakona o zaštiti potrošača. Radi odustanka od ugovora, na našoj web – stranici obezbeđen je obrazac za odustanak od ugovora, čija je forma propisana od strane nadležnog ministarstva i utvrđena posebnim pravilnikom.

Međutim, kada se radi o personalizovanoj robi, koja je poručena na zahtev kupca, ne postoji mogućnost odustanka od ugovora, što potvrđuje i odredba čl. 36 st. 1 tač. 3 Zakona o zaštiti potrošača.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja iste ustanovite da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, kontaktirate putem e-maila ili forme za reklamaciju na web – stranici)  i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, obradićemo Vašu reklamaciju, uz poštovanje roka za rešavanje reklamacije od 15 dana od trenutka prijave iste.

 1. Događaji više sile

Ne snosimo odgovornost ni za jedno neispunjavanje ili odlaganje ispunjavanja bilo kojih obaveza koje smo prihvatili prema Ugovoru ukoliko je neispunjenje ili odlaganje ispunjenja posledica događaja koji su izvan naše razumne kontrole („Viša sila“).

Viša sila obuhvata svaki čin, događaj, neuspešno izvršavanje, propust ili nesreću koja je izvan naše razumne kontrole, uključujući, između ostalog, sledeće:

 • Štrajkove, policijske časove ili različite oblike protesta,
 • Građanske nemire, pobune, invazije, terorističke napade ili terorističke pretnje, rat (objavljen ili neobjavljen), pretnju rata ili pripremu za rat,
 • Požare, eksplozije, oluje, poplave, potrese, kolapse, epidemije ili druge prirodne katastrofe,
 • Nemogućnost korišćenja železničkog, brodskog, vazdušnog ili motornog saobraćaja ili drugih transportnih sredstava, javnih ili privatnih,
 • Štrajk, kvar ili nesreću u poštanskom saobraćaju ili drugoj vrsti saobraćaja,
 • Nemogućnost korišćenja javnih ili privatnih telekomunikacionih sistema,
 • Donošenje novih ograničavajućih uredbi, zakona, propisa ili ograničenja bilo kog organa vlasti.

Naše obaveze koje proizlaze iz Ugovora se obustavljaju tokom perioda u kom su događaji više sile na snazi te se podrazumeva produženje roka za ispunjenje obaveza u periodu koji je jednak periodu trajanja događaja više sile.

 1. Izmena uslova korišćenja

Music Trade može u svakom trenutku izmeniti ove Uslove korišćenja tako što će ih ažurirati i postaviti na svoju web – stranicu novu verziju Uslova korišćenja. Kao posetilac web – stranice, Vi ćete automatski biti obavezani odredbama sadržanim u sprovedenim izmenama te iz navedenog razloga savetujemo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim Uslovima korišćenja.

 1. Nadležnost u slučaju spora

U slučaju spora, uspostavljena je nadležnost sudova Republike Srbije, i to suda u Novom Sadu, kao mesta sedišta Prodavca.

 

 

0